Professor:王怡人
Date:2023-01-16
views: 155
 • 00:09 1.
  吸菸的傷害與戒菸的好處
 • 00:27 2.
  吸菸的理由
 • 01:02 3.
  吸菸導致提早死亡
 • 01:21 4.
  菸品的成份一
 • 01:14 4.1
  菸品的成份二
 • 01:45 4.2
  菸品的成份三
 • 00:47 4.3
  菸品的成份四
 • 00:58 5.
  二手菸也是致癌原
 • 01:15 6.
  三手菸也有害
 • 05:39 7.
  吸菸對器官的影響
 • 00:18 8.
  從紙菸到新型菸品
 • 00:36 8.1
  電子菸
 • 00:18 8.2
  加熱菸
 • 01:21 8.3
  各種菸品分析比較
 • 02:32 9.
  迷思
 • 03:41 10.
  新型菸品為害比較小 ?
 • 01:17 11.
  戒菸的好處
 • 00:23 11.1
  減少癌症風險
 • 00:45 11.2
  減少購菸的金錢
 • 00:49 12.
  戒菸的資源
 • 01:47 13.
  小結
 • Index
 • Notes
 • Fullscreen
吸菸的傷害與戒菸的好處
Duration: 28:36, Browse: 155, Last Updated: 2023-01-17
   1.介紹菸品成分及對身體健康的危害
   2.新型菸品(電子菸/加熱菸)的危害   
   3.吸菸常見的迷思與戒菸的好處
  您對影片的滿意度
  Please log in to rate
  • 00:09 1.
   吸菸的傷害與戒菸的好處
  • 00:27 2.
   吸菸的理由
  • 01:02 3.
   吸菸導致提早死亡
  • 01:21 4.
   菸品的成份一
  • 01:14 4.1
   菸品的成份二
  • 01:45 4.2
   菸品的成份三
  • 00:47 4.3
   菸品的成份四
  • 00:58 5.
   二手菸也是致癌原
  • 01:15 6.
   三手菸也有害
  • 05:39 7.
   吸菸對器官的影響
  • 00:18 8.
   從紙菸到新型菸品
  • 00:36 8.1
   電子菸
  • 00:18 8.2
   加熱菸
  • 01:21 8.3
   各種菸品分析比較
  • 02:32 9.
   迷思
  • 03:41 10.
   新型菸品為害比較小 ?
  • 01:17 11.
   戒菸的好處
  • 00:23 11.1
   減少癌症風險
  • 00:45 11.2
   減少購菸的金錢
  • 00:49 12.
   戒菸的資源
  • 01:47 13.
   小結
  Location
  Folder name
  菸害防治
  Author
  李桂碧
  Branch
  1總院-健康教育中心
  Label
  家庭資源中心, 健康教育中心, 戒菸, 尼古丁, 菸草, 亞硝胺, 二手菸, 三手菸, 電子菸, 加熱菸, 王怡人
  Created
  2023-01-16 15:06:32
  Last Updated
  2023-01-17 09:30:17
  Browse
  155
  Duration
  28:36